Đón cơ hội đầu tư ở nhóm cổ phiếu nào cuối năm 2020?

Theo ông Lê Ngọc Nam (TVSI), thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuất hiện một số nhịp điều chỉnh nhưng cơ bản vẫn ổn định. Các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư ở một số nhóm cổ phiếu.

Video - cách đây 8 tháng

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG