“Độc chiêu” kiểm soát cách ly COVID-19 ở nhiều quốc gia

Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường khiến nhiều quốc gia phải tăng cường các biện pháp cách ly, trong đó có yêu cầu người dân đeo thiết bị điện tử để theo dõi.

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tháng

Tác giả: MINH CHÂU