[DOANH NHÂN TRUYỀN CẢM HỨNG] BÀI 1: CEO Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình và sứ mệnh nâng cao doanh trí (Phần 1)

Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình cho biết, "càng trưởng thành tôi càng nhìn thấy ý nghĩa, giá trị của tri thức trong việc phát triển con người và với sự phát triển của quốc gia"...

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: Nhóm phóng viên