Doanh nhân Hà Thu Thanh: Mỗi người hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình (Phần 2)

"Bạn sẽ trở thành người cống hiến nhiều nhất khi bạn trở thành con người tốt nhất của chính bạn - Is the best of yourself" - bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam nhấn mạnh.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: Nhóm PV