Thương mại điện tử - "cuộc cách mạng vĩ đại" trong hoạt động kinh doanh quốc tế

"Chuyển đổi số giúp chúng ta vừa có được một nền thương mại minh bạch, hiệu quả, vừa giải quyết được vấn đề không ai bị bỏ lại phía sau trong các hoạt động thương mại xuyên biên giới."

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 3 tháng

Tác giả: HOÀNG HƯNG - BẢO LOAN