Doanh nghiệp Việt trước thách thức từ CPTPP

Với sự xuất hiện ngày các nhiều các nhà bán lẻ lớn trên thị trường Việt Nam, doanh nghiệp thừa nhận cuộc đua giữa các nhà bán lẻ nội và ngoại hiện đang không cân sức.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Lê Sáng