Doanh nghiệp Việt - Mỹ cùng kiến tạo và phát huy các cơ hội kinh doanh

Việt Nam đang hướng tới một cơ cấu đầu tư và thương mại có chất lượng cao hơn, và bền vững hơn. Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng của Việt Nam trên hành trình thực hiện mục tiêu này.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh