"CPTPP mở ra chân trời mới cho doanh nghiệp Việt"

TS. Doãn Công Khánh - Nguyên Trưởng ban Thương mại môi trường, Viện Nghiên cứu chiến lược Chính sách Công Thương cho biết, sau 2 năm, doanh nghiệp Việt đã bước đầu thích ứng với tiêu chuẩn CPTPP.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: MINH CHÂU