Doanh nghiệp vẫn "đỏ mắt" tìm kiếm nhân sự công nghệ cao

Các doanh nghiệp công nghệ cho biết công cuộc tìm kiếm nhân sự vẫn mòn mỏi, trong khi đó sinh viên thì vẫn cứ thất nghiệp.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh