Doanh nghiệp lớn là trung tâm liên kết vùng

Một trong những điểm yếu của các địa phương nói chung và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói riêng là vấn đề liên kết vùng, liên kết ngang giữa các địa phương.

Thời sự - cách đây 4 tháng

Tác giả: Đinh Thanh