Doanh nghiệp góp ý đẩy mạnh liên kết phát triển nông sản vùng kinh tế Bắc Bộ

Để duy trì chất lượng xuất khẩu một số mặt hàng có thế mạnh của Vùng, cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và tỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.

Thời sự - cách đây 4 tháng

Tác giả: Đinh Thanh