Doanh nghiệp du lịch tiếp tục gặp khó do COVID-19 bùng phát

Doanh nghiệp du lịch đã phải gồng mình để khắc phục mọi khó khăn, hàng ngày trăn trở tìm hướng đi để đối phó với dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 2 tháng

Tác giả: HOÀNG HƯNG – LÊ LINH