Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gặp khó về thủ tục đất đai

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI nhận định, các nhà đầu tư vào nông nghiệp hiện nay phải đối mặt với hiện trạng đất đai manh mún...

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: Bảo Loan