Doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời "chờ hướng dẫn của Bộ Công thương"

Trước việc các doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời không được ký hợp đồng mua bán điện với bên điện lực. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN