Doanh nghiệp dân tộc sẽ là chủ thể, là cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam

Năm 2019 rất nhiều cơ hội sẽ mở ra cho doanh nghiệp từ công cuộc hội nhập, cải cách thể chế nhưng có tận dụng được cơ hội đó không lại tùy thuộc vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Tác giả: Thanh Phong