Doanh nghiệp cần nhiều chính sách hỗ trợ khi đầu tư vào vùng Trung du và miền núi Phía Bắc

Để đẩy mạnh hợp tác phát triển, thu hút đầu tư ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nhà nước cần tạo điều kiện hơn nữa để các DN có thể tự nâng cao năng lực, hướng đến mở rộng đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tuần

Tác giả: BẢO LOAN - HỒNG MINH