Doanh nghiệp Bắc Kạn “hiến kế” cải thiện môi trường đầu tư

Trong những năm qua, hoạt động thu hút đầu tư đã góp phần bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển của nhiều lĩnh vực, góp phần lớn vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bắc Kạn.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Nguyễn Hà