ĐIỂM BÁO NGÀY 30/09: Minh bạch quản lý phí công đoàn

10 Hiệp hội DN vừa cùng ký vào văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đơn vị liên quan đề nghị được đóng góp ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi, đặc biệt là câu chuyện 2% phí công đoàn.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 4 tuần

Tác giả: BẢO LOAN