ĐIỂM BÁO NGÀY 29/07: Rào cản lớn nhất của chuyển đổi số là "sợ rủi ro, ngại thay đổi"

"Chuyển đổi số thành công hay thất bại lại không chủ yếu phụ thuộc vào công nghệ mà phụ thuộc chủ yếu là quyết tâm chính trị, vào thể chế quốc gia" – TS Vũ Tiến Lộc khẳng định.

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Tác giả: BẢO LOAN