ĐIỂM BÁO NGÀY 29/05: Hành động để thu hút FDI chất lượng cao

Với quan điểm dòng vốn đầu tư tốt có quyền được “đối xử” tốt, việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt” cũng để thu hút FDI chất lượng cao.

Chính trị - Xã hội - cách đây 8 tháng

Tác giả: Bảo Loan