ĐIỂM BÁO NGÀY 27/11: Doanh nghiệp và tầm ảnh hưởng thể chế

Trong nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực tập trung xây dựng thể chế. Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm của Chính phủ là “thể chế, thể chế và thể chế”.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN