ĐIỂM BÁO NGÀY 27/05/2020: Luật về PPP còn nhiều điểm mờ

Vẫn còn nhiều quy định trong Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có thể khiến mục tiêu thu hút đầu tư tư nhân vào đầu tư cơ sở hạ tầng gặp trở ngại, thậm chí là thất bại.

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tháng

Tác giả: Bảo Loan