ĐIỂM BÁO NGÀY 26/02: Quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước

Trước đây, doanh nghiệp tư nhân thường kêu ca bị đối xử không bình đẳng, còn hiện nay, chính doanh nghiệp nhà nước lại chỉ mong được đối xử bình đẳng như doanh nghiệp tư nhân.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN