ĐIỂM BÁO NGÀY 25/11: Nhà nước, thị trường và doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, trong bối cảnh đen tối của nền kinh tế toàn cầu thì bếp lửa của nền kinh tế Việt Nam vẫn sáng đèn.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN