ĐIỂM BÁO NGÀY 25/06: "Vùng đổi mới sáng tạo" không quá xa

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, “vùng đổi mới sáng tạo” chính là sự tiếp nối của những đề án thành phố thông minh đang và sẽ tiếp tục triển khai tại hầu hết các địa phương trên cả nước.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN