ĐIỂM BÁO NGÀY 24/02: Thúc đẩy kinh tế tư nhân

Chính phủ đang xây dựng Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế với những chính sách mạnh mẽ thích hợp để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trên bình diện quốc gia.

Video - cách đây 2 tuần

Tác giả: BẢO LOAN