ĐIỂM BÁO NGÀY 23/04: Liên kết đầu tư vùng

Trung du và Miền núi phía Bắc được xem là mảnh đất còn nhiều tiềm năng nhưng hiện nay vẫn đang là một vùng khó khăn và đối diện với nguy cơ tụt hậu ngày càng lớn.

Video - cách đây 3 tuần

Tác giả: BẢO LOAN