ĐIỂM BÁO NGÀY 22/07: Khơi thông vốn đầu tư công

Cần truy trách nhiệm khi chậm trễ thực thi các quy định pháp luật về đầu tư công, xóa dần các thủ tục nhiêu khê, làm chậm quá trình giải ngân để đưa dòng vốn vào trong vòng quay của sự phát triển.

Video - cách đây 3 tháng

Tác giả: Bảo Loan