ĐIỂM BÁO NGÀY 20/11: Điểm tựa phục hồi, phát triển kinh tế 2021

Xuất khẩu, đầu tư công, đầu tư tư nhân là những điểm tựa quan trọng để kinh tế Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2021 như kế hoạch được Quốc hội thông qua.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN