ĐIỂM BÁO NGÀY 19/8: "Liều lượng" cho gói hỗ trợ lần 2?

Việt Nam cần gói hỗ trợ đợt 2 với quy mô khoảng 10% GDP, tương đương 30 tỉ USD để giúp doanh nghiệp trụ vững và hạn chế thất nghiệp.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN