ĐIỂM BÁO NGÀY 18/09: Bán vốn Nhà nước hay bán doanh nghiệp?

Trong bối cảnh Chính phủ đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thì việc chưa phân định rõ thế nào là bán vốn hay bán doanh nghiệp đang khiến nhà nước thất thu.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN