ĐIỂM BÁO NGÀY 15/07: Báo chí là "ngọn hải đăng" trong quá trình hội nhập

Công cuộc Đổi mới và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp có vai trò rất lớn của báo chí. Chủ tịch VCCI, TS Vũ Tiến Lộc mong muốn doanh nghiệp và báo chí luôn có “mối tình” đẹp.

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Tác giả: Bảo Loan