ĐIỂM BÁO NGÀY 14/8: Lực đẩy từ chính sách

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 115 nhằm đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực cung ứng.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN