ĐIỂM BÁO NGÀY 14/04: "Cơi nới" chính sách cho nhà ở xã hội

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được kỳ vọng là giải pháp để “tăng cung” cho nhà ở xã hội.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN