ĐIỂM BÁO NGÀY 11/09: Miền Trung - đồng bộ logictics liên kết vùng

Miền Trung không thể mạnh lên, tiềm lực của mỗi địa phương sẽ bị xé lẻ nếu như tỉnh nào quy hoạch riêng tỉnh đó. Logistics không chỉ là phép cộng của... các cảng biển.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN