ĐIỂM BÁO NGÀY 09/10: Đảng với Doanh nhân

Kỷ niệm 16 năm ngày doanh nhân Việt Nam, chúng ta nhớ lời nhắn nhủ của Bác Hồ: "Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp thương nghiệp thịnh vượng".

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN