ĐIỂM BÁO NGÀY 09/09: Thị trường EU - "động lực" cải cách nông nghiệp

Việc đưa nông sản vào EU, với những tiêu chuẩn cao và rất khắt khe cũng có thể xem là một cơ hội hay động lực để cải cách nền nông nghiệp Việt Nam.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN