ĐIỂM BÁO NGÀY 07/10: Hành lang pháp lý cho Condoltel

"Chưa có khung pháp luật, các doanh nghiệp đang phát triển các loại hình bất động sản kiểu mới như Condotel, officetel,.. nên nhẫn nại chờ đợi pháp luật, không có lựa chọn nào khác”.

Bất động sản - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN