ĐIỂM BÁO NGÀY 05/08: Chính phủ kiến tạo, chủ động, linh hoạt

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng: Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN