ĐIỂM BÁO NGÀY 05/04: Tăng cường gắn kết Ngân hàng - Doanh nghiệp

Trong hành trình phát triển 70 năm, ngành Ngân hàng Việt Nam luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Năm 2020 là lần thứ 5 liên tiếp NHNN đứng đầu về chỉ số CCHC trong các Bộ, cơ quang ngang Bộ.

Video - cách đây 1 tuần

Tác giả: BẢO LOAN