ĐIỂM BÁO NGÀY 04/09: Tầm nhìn quy hoạch năng lượng quốc gia

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia có liên quan tới nhiều quy hoạch đang trong giai đoạn xây dựng và khả năng đồng bộ các quy hoạch này là một thách thức lớn.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN