ĐIỂM BÁO NGÀY 03/06/2020: Giáo dục nghề và cạnh tranh quốc gia

Giáo dục và đào tạo của Việt Nam chưa đủ tiềm lực, tư duy chưa đúng đắn khiến hiện nay chúng ta "thừa thầy, thiếu thợ"...

Chính trị - Xã hội - cách đây 8 tháng

Tác giả: Bảo Loan