ĐIỂM BÁO NGÀY 02-09: "Đoàn kết, dũng cảm, đổi mới và sáng tạo"

Trải qua 57 năm hình thành và phát triển, ngày nay VCCI đã năng động trong thúc đẩy cải cách, xông xáo trong hội nhập, tiên phong trong liên kết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN