ĐIỂM BÁO NGÀY 01/07/2020: Kịch bản tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81% - Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng dương trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hầu như “đốn hạ” hết các nền kinh tế lớn toàn cầu.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Tác giả: Bảo Loan