ĐIỂM BÁO DOANH NHÂN THÁNG 7: "Thắp sáng năng lượng tái tạo"

Điện gió, điện mặt trời cũng là nguồn bù đắp điện năng thiếu hụt. Tuy vậy, cũng cần có những "hiến kế" để thắp sáng loại hình năng lượng tái tạo này.

Video - cách đây 3 tháng

Tác giả: BẢO LOAN