Dịch bệnh corona đã tác động ra sao tới TTCK?

Trước những diễn biến tiêu cực của thị trường trong nước và thế giới trong cơn bão dịch bệnh virus corona, thị trường đã chịu những tác động ra sao?

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng