Dệt may liên kết để tận dụng cơ hội từ EVFTA

Nếu vượt qua thách thức về nguồn gốc xuất xứ thì cùng với các ngành xuất khẩu chủ lực khác ngành dệt may sẽ được nhận định sẽ có cơ hội gia tăng xuất khẩu ở top đầu khi EVFTA có hiệu lực.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 12 tháng

Tác giả: Đinh Thanh