Đêm doanh nghiệp 2019: Tôn vinh đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp

Gần 200 doanh nghiệp đại diện cho hơn 270.000 doanh nghiệp Thủ đô đón nhận những phần thưởng cao quý cấp Nhà nước trao tặng tại Đêm doanh nghiệp 2019.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Hồng Minh