Đề xuất tăng phí BOT: Doanh nghiệp vận tải nói gì?

Một số doanh nghiệp vận tải cho rằng, nếu tăng phí BOT sẽ tạo thêm gánh nặng trong hoạt động của các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh - Lê Hoa