Đề xuất tăng phí BOT: Cần lộ trình tăng giá hợp lý

Việc tăng phí BOT mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, các chuyên gia cho rằng, việc tăng phí phải dựa trên hài hoà lợi ích của 3 bên, nhà đầu tư, Nhà nước và người sử dụng dịch vụ đó.

Dư luận nóng - cách đây 7 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà